Vila Seca II

VilaSecaII_julitawozny.com_01.02.2015_1Here is a couple of photos from our weekend trip to a little town called Vila Seca. To see the first part of this beautiful journey, click here.

Dziś para zdjęć z weekendowej wycieczki do małego miasteczka o nazwie Vila Seca. Aby zobaczyć pierwszą część tej pięknej podróży, kliknijcie tu.

VilaSecaII_julitawozny.com_01.02.2015_2

On a side note, it’s already February! When did last month finish?! The time flies by so fast, and even faster when you’re busy. It’s hard to believe our baby boy is going to be one month in only two days…

Na marginesie, mamy już pierwszy dzień słonecznego lutego! Kiedy skończył się poprzedni miesiąc?! Czas płynie szybko. I jeszcze szybciej, gdy jest się zajętym. Aż trudno uwierzyć, że nasz noworodek skończy pierwszy miesiąc życia już za dwa dni…

‘Til next time,

 

Advertisements

One thought on “Vila Seca II

Speak your mind.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s