English Paradise

On the eastern cost of England, below a cliff, lays paradise. We were lucky enough to see it.

Na wschodnim wybrzeżu Anglii, pod urwiskiem, mieści się raj. Mieliśmy to szczęście ujrzenia go na własne oczy.EnglishParadise_julitawozny.com_28.09.2014_2EnglishParadise_julitawozny.com_28.09.2014_4

EnglishParadise_julitawozny.com_28.09.2014_1EnglishParadise_julitawozny.com_28.09.2014_3

Enjoy a peaceful Sunday! / Spokojnej niedzieli!

‘Til next time,

Advertisements

Speak your mind.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s