The Suburbs Of London

TheSuburbsOfLondon_julitawozny.com_16.09.2014_1The advantages of traveling by car, is that you get to see the whole city as it is, not only its splendid parts. I believe this is a good thing, because it helps you understand the place you are visiting.

Zaleta podróżowania samochodem jest szansa zwiedzenia całego miasta, a nie tylko jego chwalebnej części. Moim zdaniem ta możliwość pomaga nam lepiej zrozumieć miejsce, w jakim się znajdujemy. 

TheSuburbsOfLondon_julitawozny.com_16.09.2014_3

London has its famous royal beauty, and that’s what most of us know about it, and get to see. Although I also stayed in London’s most beautiful zone – Chelsea, I passed several times through the suburbs of this city. What where my impressions? Well, at first I was terrified! My primary thought, was that I’d never want to live in this place! It seemed dirty, the buildings looked nearly abandoned, but were actually living spaces for many families (I saw children looking out the windows), and almost everything about it was dark and unpleasant. I felt lucky to be inside my car, as it as the only place I felt safe at that moment. I had a feeling there must be a big disproportion between the rich and the poor side of the city… I was right. The neighborhood we passed that day was probably one of London’s worse parts.

Londyn może się pochwalić swoim sławnym dostojnym pięknem, które większość z nas poznaje podczas pobytu w tym mieście. Choć również nocowałam w najpiękniejszej dzielnicy Londynu – Chelsea, kilkakrotnie minęłam przedmieścia tej metropolii. Jakie było moje wrażenie? Co tu dużo mówić, z początku byłam przerażona! Pamiętam, że pierwsze co pomyślałam, to że nigdy nie chciałabym tam mieszkać! Wydawało mi się brudno, budynki zdawały się być opuszczone, choć faktycznie były miejscem mieszkalnym dla wielu rodzin (widziałam dziecięce buźki, wyglądające przez okna) i niemal wszystko wyglądało mrocznie i zupełnie nieprzychylnie. Czułam się szczęśliwa zamknięta w moim samochodzie, który był jedynym miejscem bezpiecznym w tamtej chwili. Miałam wrażenie, że musi istnieć wielka przepaść między bogatą a biedną częścią tego miasta… Nie myliłam się. Dzielnica, którą mineliśmy tamtego dnia należy do jednej z najgorszych partii Londynu.

TheSuburbsOfLondon_julitawozny.com_16.09.2014_2

Although I wouldn’t want to live in the suburbs of London (not even in my worse nightmares), I still find some bits of charm in it. It’s kind of like with New York – it has its majestic beauty, and then it has Queens (for example), to which you have to be open-minded to appreciate it. I guess this happens to most great cities.

Pomimo tego, że nie chciałabym mieszkać na przedmieściach Londynu (nawet w najgorszych koszmarach), odkrywam w nich odrobinę swoistego uroku. To trochę tak jak z Nowym Jorkiem – ma ono swoje majestatyczne piękno i cudowność, i ma też swoje Queens (na przykład), na które trzeba otworzyć swój umysł, by je móc docenić. Przypuszczam, że tak właśnie jest z wieloma wielkimi miastami. 

TheSuburbsOfLondon_julitawozny.com_16.09.2014_4

‘Til next time,

Advertisements

3 thoughts on “The Suburbs Of London

Speak your mind.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s