The Wishbone Chair by Hans J. Wegner

54da4cc25caf8a650f17abee9f93bcc8

The Wishbone chair, also known as the Chair Master, CH24 or Y, is one of the most iconic chairs of the modern era, and has been in continuous production since 1950.

Krzesło “Wishbone”, znane również pod nazwą “Chair Master”, “CH24” czy “Y”, jest jednym z najbardziej ikonowych krzeseł ery nowoczesnej i jest nieprzerwanie produkowane od roku 1950.

15c9434b5ee805d40ee33d7c56fe030e

Above is the photography of Hans J. Wegner, siting on his famous product. His philosophy was based on precision and perfection. He believed that a chair should be designed and built well enough to last not less than 50 years, and indeed the seat built from 120 meters of highly durable paper cord and solid wood structure allow it to last for generations.

Powyżej znajduje się fotografia duńskiego projektanta, Hansa J. Wegnera. Jego filozofia opierała się na precyzji i perfekcji. Wierzył, że krzesło powinno być tak zaprojektowane i zbudowane, by przetrwało co najmniej 50 lat i faktycznie siedzisko utworzone z 120 metrów wysokojakościowego papierowego sznurka oraz struktura z litego drewna, czynią z CH24 pożytek dla wielu pokoleń.
Decon-Wishbone-Chair-Carl-Hansen-3a-partsOne chair consists of 14 parts, and requires 100 production steps, which takes around 3 weeks. Currently there are 150 unique color combinations available in total, so anyone could find a Wishbone that will match to their place.

Jedno krzesło składa się z 14 części i wymaga 100 kroków produkcyjnych, które zajmują ok. 3. tygodnie. “Wishbone” jest obecnie dostępny w 150 wariantach kolorystycznych, aby każdy mógł dobrać krzesło odpowiednie do wystroju swojego domu.
cb1adb44d1c8580db1d73a34bb44d478 080790db4f9f7746958d9fb369eed339 f1e53aa46693bff005395bbc4ee30340 c7d474ca9882a0e25efac4686e6695ab a6269a2d446d81f6c43c0254665af4e7 ac8b32c82e9efa4edec042c8f2e7b921 1b9e9d717973182d82c97d9b6ae1e123a228f25e33b327f7cf686e52a698137dc26d8ae04bfded478565ecd933c1d4208150276515_139795d73c_o

Other fun facts:

– the Wishbone chair was created to also play a role of a hanger for a men’s blazer,

– in the middle of 1990’s, the height of the chair was extended by 2 cm due to the increase of height of the population,

– CH24 is best sold in Japan (right after Denmark, where it comes from); the Japanese market alone accounts for more than a quarter of its annual production.

Inne ciekawe fakty:

– krzesło “Wishbone” zostało utworzone również z myślą o pełnieniu funkcji wieszaka dla męskiej marynarki,

– w połowie lat 90-tych wysokość krzesła zwiększono o 2 cm jako odpowiedź na coraz wyższy średni wzrost  populacji,

– “CH24” najlepiej sprzedaje się w Japonii (zaraz po Danii, z której pochodzi); Japończycy wykupują ponad 1/4 rocznej produkcji krzeseł.

Enjoy the week & ’til next time,

Advertisements

Speak your mind.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s