Between Heaven & Earth

BetweenHeaven&Earth_julitawozny.com_28.02.2014_1.JPG

There are things you can’t control, like the internet. Besides the fact that it has a vibrant life, and sends out all information you put in it, to places you wouldn’t suspect, it also tends to drop out of work, and you just can’t beg it to stay… That’s what happened to me yesterday. I was happily prepared to open my mail box, and start my blogging adventure, when the internet turned its’ back on me, and failed to work… The technicians promised me it will be functioning again tops this morning. I waited, and waited, and waited. Minutes seemed like hours, hours seemed like days. Morning came, nothing changed. Thankfully with only one phone call and a bit of technical action, I’m now back on track, and eagerly working. This moment of silence was nice though, because it gave me a good reason to go to bed early & get that long-time needed rest. It also made me realize, how much of my work relies on internet connection…

Są rzeczy, których nie da się kontrolować, jak np. internetu. Poza faktem, że tętni on życiem i rozsyła wszystkie informacje, jakie w nim umieszczamy do miejsc, o których nawet nam się nie śniło, to czasem postanawia zwolnić się z pracy, od czego nie da się go odwieść… Tak właśnie zdarzyło mi się wczoraj. Radośnie zmierzałam w kierunku uruchomienia komputera i rozpoczęcia blogowej przygody, gdy upragnione połączenie ze światem wirtualnym nie doszło do skutku. Technicy obiecali mi, że internetowy strajk zakończy się najpóźniej dziś rano. Czekałam i czekałam, i czekałam. Minuty płynęły jak godziny, godziny mijały jak dni. Przyszedł ranek, nic się nie zmieniło. Na szczęście wystarczył jeden telefon i trochę majsterkowania, bym znów mogła gorliwie pracować. Ten czas ciszy był jednak pożyteczny, ponieważ zmotywował mnie do wcześniejszego pójścia spać i odpoczynku. Uświadomił mi również jak bardzo moja praca uzależniona jest od połączenia z internetem…

BetweenHeaven&Earth_julitawozny.com_28.02.2014_1Pushing away scary thoughts, I can finally share with you another journey between heaven and Earth…

Odpychając te mroczne myśli, nareszcie mogę się z Wami podzielić moją podróżą między niebem a Ziemią…

BetweenHeaven&Earth_julitawozny.com_28.02.2014_4 BetweenHeaven&Earth_julitawozny.com_28.02.2014_5 BetweenHeaven&Earth_julitawozny.com_28.02.2014_6BetweenHeaven&Earth_julitawozny.com_28.02.2014_3Have a great weekend & ’til March,

Advertisements

3 thoughts on “Between Heaven & Earth

  1. Hi Julita 😀 I know. It’s awful when the internet goes down for hours. Still, you are back, which is great. Have a lovely weekend. Ralph xox 😀

Speak your mind.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s