Street Art By The Mediterranean Sea

streetart_julitawozny.com_21.02.2014_1The cool thing about living in a city other than your hometown, is that you get to discover it from zero, which means you find something new each time you go out. Living in a foreign country, I also get to know a new language and culture, which at times is stressful but mostly enriching. I truly believe that the best way to develop yourself, and discover life from many angles, is by traveling and meeting new people. The deeper you step into a culture, the higher chances you have of understanding it, and realizing how different it is from your everyday life, yet how much in common to you. To find truths, we tend to go to those who seem wise, but everyone has their own truth, and each one of them is as interesting and developing as any other. We can learn from anyone and everything. If you only wish to listen and observe.

Plusem mieszkania w innym mieście niż to, z którego się pochodzi, jest możliwość jego poznawania od zera, co znaczy, że codziennie odkrywa się nowe miejsca, rzeczy, ludzi czy fakty. Mieszkając w obcym kraju (tak to się nazywa, choć w rzeczywistości wydaje mi się bliski), mam także szansę nauki nowego języka i kultury, co czasem bywa stresujące, choć w znacznej mierze wzbogacające. Jestem głęboko przekonana o tym, że najlepszym sposobem  na samorozwój i poznanie życia z różnych jego stron, jest podróżowanie i spotykanie nowych ludzi. Im głębiej wkroczy się w daną kulturę, tym większe są szanse na jej zrozumienie i uświadomienie sobie jak różni się ona od naszego codziennego życia, a równocześnie jak wiele nas z nią łączy. By odnajdywać wielkie prawdy, często uciekamy się do tych, którzy wydają się mądrzy. Wszyscy jednak mamy swoje racje i każda z nich jest równie interesująca i rozwijająca. Możemy się uczyć od każdego i wszystkiego. Jeśli tylko zechcemy słuchać i obserwować.

streetart_julitawozny.com_21.02.2014_2Street art, Tarragona

streetart_julitawozny.com_21.02.2014_3Hope you have a great weekend & learn something beautiful! And I hope my sister-in-law gives birth to her daughter, who I’m waiting for impatiently!

Zyczę wspaniałego weekendu i byście nauczyli się czegoś pięknego! A mojej bratowej życzę by urodziła szczęśliwie swoją córeczkę, na którą już się nie mogę doczekać!

‘Til next time,

Advertisements

3 thoughts on “Street Art By The Mediterranean Sea

  1. Hi Julita 😀 I hope you won’t have to wait too long for the birth then you’ll be Auntie Julita 😉 Have a lovely weekend evening. Ralph xox 😀

Speak your mind.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s