Jesus Is Back. The Beard Growing Trend.

d48f8ab0edf112ada3821eeb41feda91images via Pinterest

To be baby smooth and polished is no longer in fashion. Now you got to grow a beard, mustache and hair to unlimited length. Is this another hipster tendency? I don’t think so. Just as I don’t think there is anything like “hipster” anymore. Something that is being repeated by many all over the world, is no longer niche or cool. Although nowadays we use this term to describe a look as lame or badly done. In that case, perhaps it could be called hipster.
Anyhow, I’m writing about this because in my eyes this trend has become a parody. Nearly every 100th man I pass on the street looks the same. Not to mention campaign models and celebrities. You may think, that isn’t so much, but it is! It’s just enough to realize that a new subculture is being built. Except it has no strong belief background, it’s only a way of wearing.

Posiadanie buzi jak pupka niemowlęca nie jest już w modzie. Teraz musisz zapuścić brodę, wąsy i włosy do nielimitowanej długości. Czy to kolejna hipsterowa tendencja? Nie sądzę. Tak samo jak nie uważam by w dzisiejszych czasach istniało jeszcze coś takiego jak “hipster”. Coś, co jest kopiowane przez wielu na całym świecie, nie jest już ani niszowe, ani fajne. Po prostu nie jest hipster. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, że znaczenie tego słowa się zmieniło i obecnie używa się go, aby określić coś mianem kiczowatego lub źle wykonanego, być może można by ten trend takim określić. W każdym razie, piszę o tym dlatego, bo w moich oczach tendencja na zapuszczanie włosów na i wokół twarzy, stała się zwyczajną parodią. Niemal co setny napotkany na ulicy mężczyzna wygląda tak samo, nie mówiąc już o modelach, branych do kampanii reklamowych oraz celebrytach. Możesz myśleć, że to niewiele, ale to dużo! Wystarczająco, by zauważyć, że rośnie mam nowa subkultura. Z tym, że nie opiera się ona na głębszych przekonaniach, a jedynie na sposobie noszenia się. 

e9c81d04faa0c9e5f00a9fe486b7b6d7a long beard here/długa broda tu
0e0821c273cf7c929c5e522d2bab3e1c-1 a longer beard there/dłuższa broda tam7062a399182fea37973c6fe44a371c8c

a beard everywhere/broda wszędzie

In the time of my parent’s young adulthood, almost all men use to wear mustache. In the time of my childhood, most man shaved that mustache and it stayed like this for long. Nowadays, men decided that they will save time by throwing away their shaving machine. That is undoubtably true – they gain around 5 minutes of each morning. The question is, what are the side effects of this…lack of action? As a stylist, I am very open to new tendencies and ideas. However, not everything we create turns out to be a good invent. Fashion is a choice. If I were a man, I hope so very much I would never fall for this look! Because it’s one of those, that you’ll look back at in 10 years, and wonder, “what was I thinking?!”…

W czasach młodości moich rodziców, prawie wszyscy mężczyźni nosili wąsy. W okresie mojego dzieciństwa, większość je zgoliła i ten gładki wizerunek utrzymywała przez długie lata. Aż nadeszły obecne czasy, w których posiadacze chromosomu Y postanowili zaoszczędzić czas, nie goląc się wcale. To niewątpliwie prawda – zyskują na tym ok. 5 minut każdego ranka. Pytanie jednak pozostaje, jakie są skutki uboczne takiego… braku działania? Jako stylistka, jestem bardzo otwarta na nowe tendencje i pomysły. Jednak nie wszystko, co sobie wymyślimy okazuje się być dobrą innowacją. Moda jest wyborem. Gdybym była mężczyzna, mam nadzieje, że licho by mnie nie podkusiło na taką zmianę wyglądu. Bo to jeden z tych trendów, na które spojrzysz z perspektywy lat i stwierdzisz, “co ja sobie wtedy myślałem?!”…

Hear me out. Wysłuchaj mnie.

21ddea5f95f5b0b60329fbd3f75a2171Tłumaczenie do zdjęcia: “Ogol się. Starsi mężczyźni wyglądają młodziej. Młodzi mężczyźni wyglądają przystojniej.”

Dear long-bearded man,
unless you don’t own a face structure that can be nicely balanced by growing a mustache or beard, please shave. Women are not all that much into this, and you really don’t look better, to not say it takes away your beauty. A beard does not make you seem more strong or whatever other manly attribute it is being connected to. It does not make you stand out, but disappear, as you become looking much alike many men walking beside you.
It makes you seem lost in the world of tendency.

Drodzy Długobrodzi,

jeśli struktura Waszej twarzy nie wymaga równoważenia jej obecnością brody lub wąsów, proszę byście się ogolili. Kobiety wcale one tak nie kręcą i naprawdę wcale nie jest Wam w nich do twarzy, żeby nie powiedzieć, że odbierają one Wam urodę. Broda nie sprawia, że wyglądacie na silniejszych czy cokolwiek innego, co jest uznawane za męskie i wiązane z posiadaniem zarostu. Nie powoduje ona, że wyróżniacie się z tłumu, bo raczej w nim znikacie, wyglądając bardzo podobnie do wielu mężczyzn idących obok Was. Zdajecie się być zagubieni w świecie tendencji. 

52bce64570d5348d200bb54670d9efe4

And another thing, a beard does not make you more masculine. It’s about your character, not your looks.

Jeszcze jedno. Broda nie czyni Was bardziej męskimi. Męskość jest kwestią charakteru, nie wyglądu.  

Advertisements

4 thoughts on “Jesus Is Back. The Beard Growing Trend.

Speak your mind.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s