“I Love You” Are The Easiest Three Words To Write

I love you, as I read in the urban dictionary, are the three hardest words to say in the English language. There are many people in the blogosphere who prove that belief wrong.

Kocham cię, jak wyczytałam w słowniku, to trzy najtrudniej wypowiadane słowa w języku angielskim (i pewnie każdym innym). Jest wiele blogerów, którzy przeczą temu przekonaniu. dfde5fe2c4dc3c80d012ffdc9c5b9c9d

“Love you” is a phrase I read on many blogs, and it just makes me wonder, how can bloggers actually say this to hundreds/thousands/millions of people who maybe never even made a single comment on their work? There’s a lot of ways to show appreciation, and writers more than others should know how to form grateful phrases that will make every one of their followers a little bit happy. So why is it that I keep on finding “I love you, guys!”? Is that really the best we can do? Or is it just the times that change, causing the words “I love you” to be equal in meaning to “thank you”? What I think, is that if you really appreciate the support your readers give you, you should really put a bit of effort into saying something more meaningful than an, let’s be honest, empty “I love you”. And as I say this, I also mean to point out, that however much I enjoy hearing from you, dear readers; however much I like getting your feedback, seeing your visits, and just knowing you’ll actually stop by to read whatever came to my mind; however much I can actually like you for all what I’ve learned about you during this time, I would lie if I said, I love you, because those words are not a substitute for “I like you” or “thank you”. It’s not another way of sending regards or wishing a nice day. “I love you” is a phrase that represents affection that cannot be described by any more powerful word, for there are no more powerful words than itself. Words that used to be hard to say, because they meant much more than sympathy, and carried important consequences.

Love is not an emotion, but a feeling. To love is not to greet, but to welcome into you & your life, with all its deepest beauty, and all its darkest demons.

“Kocham was” to słowa, które dość często czytam, odwiedzając inne blogi, i za każdym razem zastanawiam się, jak blogerzy mogą takie stwierdzenie kierować w stronę setek/tysięcy/milionów ludzi, którzy być może nawet nigdy nie napisali choć jednego komentarza do ich pracy? Istnieje wiele sposobów na okazanie serdeczności i autorzy, bardziej niż inni powinni wiedzieć jak tworzyć zdania wdzięczności, które uszczęśliwią każdego z ich czytelników. Dlaczego więc wciąż znajduję te dwa słowa wyrazu miłości? Czy to naprawdę wszystko, na co nas stać? A może to kwestia zmiany czasów, w jakich żyjemy, w których słowa “kocham cię” znaczą tyle samo co “dziękuję”? Sądzę, że jeśli naprawdę doceniasz wsparcie, jakie dają ci czytelnicy, powinieneś włożyć nieco więcej wysiłku w sformułowanie podziękowań, niż napisanie, powiedzmy szczerze, pustych słów. Gdy to mówię, chcę również zaznaczyć, że jakkolwiek bardzo lubię kontaktować się z Wami, Drodzy Czytelnicy; jakkolwiek bardzo lubię czytać Wasze opinie, notować Wasze wizyty i zwyczajnie wiedzieć, że zajrzycie tu, by przeczytać to, co przyszło mi na myśl; jakkolwiek mogę Was autentycznie lubić przez wzgląd na to, co o Was wiem, skłamałabym, gdybym powiedziała, że Was kocham, ponieważ słowa te nie są substytutem dla zwrotu “lubię cię” czy “dziękuję”. To nie jest nowa forma pozdrawiania czy życzenia miłego dnia. Stwierdzenie “kocham cię” niesie ze sobą przekaz, którego nie da się zastąpić bardziej dobitnymi słowami, bo nie ma od nich silniejszych. To zwrot, który zwykł być trudnym do wypowiedzenia, gdyż znaczył więcej niż deklaracja sympatii i prowadził do określonych konsekwencji. 

Miłość nie jest emocją, a uczuciem. Kochać nie znaczy witać, a zapraszać do siebie i swojego świata, z całym jego głębokim pięknem i najmroczniejszymi demonami. 

Advertisements

2 thoughts on ““I Love You” Are The Easiest Three Words To Write

Speak your mind.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s