9 Tips On How To Find Your Style

securedownload-21

To find your own unique style, you have to be ready to show everyone who you really are.

Answer questions such as:

 • who’s style do you admire?
 • who inspires you?
 • what are the things you wish to wear but aren’t brave enough to try?
 • what music do you listen to when you’re not trying to impress no one?
 • what books do you read?
 • what movies do you watch?
 • what you’d never wear?

Odnalezienie własnego niepowtarzalnego stylu wiąże się z koniecznością gotowości do ujawnienia wszystkim, kim naprawdę jesteś.

Odpowiedz sobie na następujące pytania:

 • czyj styl podziwiasz?
 • jakie rzeczy chciałabyś nosić, a nie masz odwagi spróbować?
 • jakiej muzyki słuchasz gdy nie starasz się nikomu zaimponować?
 • jakie czytasz ksiązki?
 • jakie filmy ajchętniej oglądasz?
 • czego byś nigdy nie założyła?

HowToFindYourStyle_julitawozny.com_6.02.2014_3

1. Break borders.

To find your own style, you must break your borders. Is there something you’d never wear, you don’t find yourself in? Try it on. Play with it. You may be surprised how much it matches you. Or maybe it’ll turn out your intuition wasn’t wrong. Whatever the result of this experiment, remember to never say never, and keep your mind and eyes open to new possibilities.

1. Przekraczaj granice.

Aby odnaleźć swój styl, musisz przekroczyć własne granice, zburzyć ograniczające ściany. Czy istnieje coś, czego nigdy byś nie założyła, w czym siebie nie widzisz? Przymierz to. Możesz się zdziwić jak bardzo do Ciebie pasuje. A może okaże się, że intuicja Cię nie myliła. Jakikolwiek będzie rezultat tego eksperymentu, pamiętaj by nigdy nie mówić nigdy i pozostawić umysł i oczy otwarte na nowe możliwości. Nie trzymaj się sztywno reguł ani raz obranej ścieżki, bo w ten sposób nie odnajdziesz lepszej drogi.

2. Entertain yourself.

The music you listen to, books you read and movies you find most interesting have much to say about you. Take knowledge from them and use it to create your style. Are they romantic? Maybe melancholic? Perhaps edgy? Look for clothes that send a similiar information to the things you choose to entertain yourself with.

2. Zabaw się.

Muzyka jakiej słuchasz, ksiązki jakie czytasz oraz filmy, które uważasz za najbardziej interesujące, wiele o Tobie mówią. Czerp z nich wiedzę i pozwól by podpowiedziały Ci w kwestii twojego stylu. Czy są romatyczne? Melancholijne? Klasyczne? A może z pazurem? Poszukaj ubrań, które tworzą podobny klimat do rzeczy, które stanowią Twoją ulubioną rozrywkę.

3. What others see.

What is very important, is what you want others to see when they look at you. To answer this question, take a closer look at those who you find attractive and well-dressed. What makes them so special to you? What is it that they have, that drags your attention and keeps you watching? Try to repeat their outfit and see how you feel in it. Perhaps that will lead you to what it is you need.

3. Co inni widzą.

To co jest bardzo ważne, to to, co chcesz by inni widzieli, gdy na Ciebie patrzą? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, przyjrzyj się bliżej osobom, które uważasz za atrakcyjne i dobrze ubrane. Co je wyróżnia spośród innych? Co takiego w sobie mają, że przykuwają Twoją uwagę, powodując, że chcesz na nich patrzeć? Spróbuj odwzorować ich ubiór i zobacz jak się w tym czujesz. Być może to Cię naprowadzi na to, czego potrzebujesz.

4. Get to know yourself.

Know your shape and colors. This may take more time and be one of those boring lectures, but it’s worth the effort. You are your best critic, so look at yourself in different cuts and colors, and answer which of these make you look better than other ones, which make you feel prettier. Some of you may have more trouble figuring this out. I guess it takes a bit of shape and color sensibility. That’s what I learned working as a personal stylist, and trying to educate on things I found so easy but somehow difficult to others.

4. Poznaj siebie.

Poznaj jaki masz kształt sylwetki oraz jakie kolory najlepiej współgrają z Twoją urodą. Może to wymagać więcej czasu i być jednym z tych nudnych wykładów, ale jest bezapelacyjnie warte wysiłku. Jesteś swoim najlepszym krytykiem, dlatego oceń siebie w różnych fasonach i kolorach i odpowiedz, które z nich wyglądają na Tobie korzystniej, powodują, że czujesz się piękniejsza.

5. Good days.

Listen carefully to complements. Always take them seriously. If one day you hear more words of approval, take your appearance under a bigger loop, and have another closer look in the mirror. There’s something you did awfully well that day.

5. Dobre dni.

Słuchaj uważnie komplementów i zawsze traktuj je poważnie. Jeśli któregoś dnia słyszysz więcej słów aprobaty, weź pod lupę swój wizerunek i przyjrzyj się sobie uważnie w lustrze. Jest w Twoim wyglądzie coś, co tego dnia udało ci się wyjątkowo dobrze.

6. “Must have” is a dead phrase.

I know I often write about actual trends. This may be a slight guide if you need a helping hand. But what is most important and significant in fashion, is that you should never take it too seriously. That’s what’s so fun about it. There are never set rules. None that can’t be broken and proved to be wrong. This is your field to set your soul free and play. You don’t have to wear anything you don’t like just cause its fashionable at the moment. You can look glorious and drag attention not wearing even one top fashion piece. It’s all about your fantasy. So when I talk about trends, it’s only for inspiration, never for rule.

6. “Must have” jest zwrotem martwym.

Zdaję sobie sprawę, że dość często piszę o panujących obecnie trendach w modzie. Może to stanowić mały przewodnik, gdy potrzebujesz pomocnej dłoni. Lecz to, co jest najważniejsze jeśli chodzi o modę, to by jej nie traktować zbyt serio. W ten sposób jest przyjemniejsza. Nigdy nie ma tu ustanowionych reguł. W każdym razie nie ma takich, których nie dałoby się z wdziękiem złamać. To jest Twoje pole do popisu i uwolnienia duszy. Miejsce na wolność i zabawę. Nie musisz nosić niczego, w czym nie czujesz się dobrze, tylko dlatego, że jest to aktualnie w modzie. Możesz wyglądać olśniewająco i przykuwać wzrok, nie mając na sobie ani jednego modnego elementu. Tu chodzi o twoją wyobraźnię. Dlatego, gdy piszę o trendach, chcę jedynie inspirować, podsuwać kolejne pomysły, nie zaś narzucać zasady. 

7. Leave your safety zone.

Remain critic. Just because you were wearing a uniform set all your life doesn’t mean that’s what you look best in. It just makes you feel safe. Gives you a bit of control in everyday chaos. Sometimes you have to step out of your safety zone. And even more if you want to dress your best.

7. Opuść sferę bezpieczeństwa.

Pozostań krytyczną. Tylko dlatego, że całe życie nosiłaś w kółko to samo, jak mundurek, nie znaczy, że w tym właśnie wyglądasz najlepiej. Znaczy to jedynie, że w tym czujesz się bezpiecznie, że to daje Ci odrobinę kontroli w codziennym chaosie. Czasem trzeba wyjść ze swojej strefy bezpieczeństwa. Tym bardziej jeśli chcesz wyglądać najlepiej jak się da.

8. Like yourself.

Focus on what you like most about you and your body. Express your soul, your personality, your body valores. Most probably you, like me, and many others have things you don’t like about yourself. Forget them. Focus on the things you do like, and express it.

8. Polub siebie.

Skoncentruj uwagę na tym, co lubisz w sobie i swoim ciele najbardziej. Odkryj swoją dusze, osobowość, ciało, walory. Najprawdopodobniej Ty, tak jak ja i wiele innych osób, ma w sobie cechy, których nie lubi. Zapomnij o nich. Skup się na tym, co w sobie lubisz i wyraź to.

9. Golden balance.

Whatever you choose, always remember about balance. We like a bit of mystery, don’t we? So don’t put everything out there to be seen. Use your valores smartly. Flirt with them. But don’t push them exposed to the crowd. Balance is sexy. It shows in which level you like and respect yourself.

9. Złota równowaga.

Cokolwiek wybierzesz, zawsze pamiętaj o równowadze. Lubimy odrobinę tajemnicy, czyż nie? Nie prezentuj wszystkiego wszystkim Wykorzystuj swoje walory mądrze. Flirtuj z nimi. Pokazuj, lecz nie obnażaj. Równowaga jest seksowna. Pokazuje na ile lubisz i szanujesz samą siebie.

Have a great day & ’til next time,

Advertisements

7 thoughts on “9 Tips On How To Find Your Style

 1. This is a very interesting post, Julita!
  I do agree with most of your tips.
  I would add: you don’t need to have ONE style… I find myself playing a lot with very different styles. It just depends on my mood each day. And I think it’s funny and even therapeutic. Every day is an empty canvas that stimulates your creativity.

  Have fun 🙂
  Bona nit

  • Oh, I agree with you. When I say style, I don’t mean one way of dressing, but a personal taste and way of connecting things together.

   I’m glad you found this interesting! Thank you so much for your feedback! It means a lot!

   Bona nit, Nu! 🙂

Speak your mind.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s