Mornings At Plaça de la Font

Morning walks… the pleasant time when all is still silent yet alive. People rush to their work places, greeting themselves with “bon dia”. Children go to school in uniforms, eager to learn & even more happy to see their friends. There is energy of a rushing crowd, but the sun is still yawning, and only sheds light through thin lines between buildings.

Poranne spacery… przyjemny czas gdy wszystko jeszcze milczy, choć już się przebudziło. Ludzie spieszą się do pracy, witając się po drodze przelotnym “dzień dobry”. Dzieci wędrują do szkoły w mundurkach – są gotowe zdobywać wiedzę, a jeszcze szczęśliwsze na myśl o spotkaniu z przyjaciółmi. Czuć energię  pędzącego tłumu, lecz słońce nadal ziewa i rzuca promienie światła jedynie przez szczeliny między budynkami.

photo 5

in the way / w drodze

I barely hear the cars and conversations. The morning rush hours pass like minutes in slow motion. It’s warm, it’s fresh. It’s awakening.

Ledwo słyszę samochody i rozmowy. Poranne godziny szczytu mijają jak minuty w spowolnionym tempie. Jest ciepło, jest świeżo. Jest rozbudzająco.

securedownload-13

La Rambla street / ulica La Rambla

As I dash through Tarragona’s most busy street, La Rambla, and enter Plaça de la Font (The Fountain Square), I enter another world. A big calm space with historical heritage. I can almost promise the walls there have ears.

Gdy przemykam przez najruchliwszą ulicę Tarragony, La Rambla, i staję twarzą w twarz z Plaça de la Font, wkraczam w inny świat. To duża przestrzeń z historycznym dziedzictwem. Mogę niemal przyrzec, że ściany tam mają uszy.

photo 3

Plaça de la Font

To pass Plaça de la Font in the morning is something purely bracing, once you get to know the life that runs there each day. Just wait ’til lunch time, and you’ll barely find an empty seat. It’s hard to hear your own thoughts through the din of clattering cups and plates, conversations & laughter of children running around. The noise rises on special occassions, when music from live concerts gets trappted in the rectangular surface of Plaça de la Font. It’s a place that barely sleeps, but also wakes up slowly. A place you’ll find in all touristic guides yet have to understand yourself.

Gdy już zaznajomisz się z życiem tętniącym na Plaça de la Font każdego dnia, przejście przez nie o poranku daje wrażenie przyjemnego odświeżenia. Zaczekaj tylko do pory drugiego śniadania, a ledwo znajdziesz miejsce by usiąść. Wśród brzęczących filiżanek i talerzy oraz gwaru rozmów i śmiechu biegających dzieci, trudno usłyszeć własne myśli. Hałas ten się dodatkowo zwiększa przy koncertach na żywo, odbywających się z powodu szczególnych okazji. Muzyka wówczas zamyka się w prostokątnych ścianach Plaça de la Font i zachęca do zabawy. To miejsce, które rzadko śpi, ale i budzi się powoli. Miejsce, które znajdziesz w każdym przewodniku, lecz które musisz zrozumieć sam.

photo 2Plaça de la Fontphoto 4

‘Til next time,

Advertisements

Speak your mind.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s